Loại Mua vào Bán ra
CAD 16,685.91 17,397.37
CHF 24,919.98 25,982.52
EUR 24,658.60 26,039.29
GBP 28,021.24 29,216.01
JPY 174.95 185.22
THB 607.05 700.42
USD 23,310.00 23,680.00